Beispielfilter

I denna artikel kommer vi att gå genom olika exempel på hur du kan använda dig utav filter, så att du enkelt kan applicera det i din egen verksamhet, förutsatt att du har samma medlemsdata. 

När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper: 

Till att börja med kan det vara bra att ha koll på vad följande är:

Steg 1 

 1. Klicken Sie auf "Neuer Filter".
 2. Benennen Sie Ihren "Filter"
 3. Beschreiben Sie, was Ihr Filter tun wird
 4. Wählen Sie aus, welche(s) Tag(s) aufgenommen werden soll(en)
 5. Speichern

Schritt 2

Filtern von Ereignissen zwischen verschiedenen Datumsangaben

I detta filtret samlar vi in kunderna som har lagt en order mellan de aktuella datumen, 2023-02-13 -  2023-02-28 enligt exemplet nedan. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Här vill du se till att det står "Matcha alla"
 2. I första fältet väljer du "Date", i mittenfältet "är större eller lika med", och i sista fältet väljer du vilket startdatum detta segment ska ha.
 3. Sen vill du lägga till en "Ny regel"
 4. I första fältet väljer du "Date" igen, i mittenfältet "är mindre eller lika med", och sen väljer ditt slutdatum.
 5. Klicka sedan på "spara regler"

Filtern nach Aktivität

Med aktivitet innebär när någon kund/medlem antingen öppnat eller klickat i en kampanj. Filtret fångar upp kunder med aktivitet från 365 dagar och bakåt. Det styrs sedan dynamiskt efter +365 dagars inaktivitet per respektive kund. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Här vill du se till att det står "Matcha alla"
 2. I första fältet väljer du "Aktivitet", i mittenfältet "minst dagar sedan", i sista fältet skriver du in antal dagar 
 3. Kom ihåg att spara regeln

Filtern nach Sprache

Här går vi genom om du vill segmentera upp dina medlemmar om du exempelvis är ett bolag som är internationellt och behöver skicka ut kommunikation på olika språk. I detta exempel filtrade vi på svensktalande kunder. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Se till att "Matcha alla är ifyllt.
 2. I första fältet väljer du "Språk" eftersom det är det vi ska filtrera på. I mittenfältet väljer du "Är lika med". I sista fältet väljer du vilket språk du vill sortera ut, i detta fall valde vi svenska.
 3. När du fyllt i alla fälten klickar du på "Spara regler"

Filtrera på öppnad/klickad Kampanj, Automation och Journey

Durch das Erstellen von Filtern basierend auf den Aktivitäten der Mitglieder können Sie Mailings entsprechend ihrem Eröffnungswillen oder der Art der Links, auf die sie geklickt haben, personalisieren. Es verbessert die Möglichkeiten der Segmentierung und ist die Basis für effizientere Mailings und gezieltere Nachrichten. 

Gör steg 1 först som ligger ovan i dokumentet.

 1. Se till att "Matcha alla" är ifyllt.
 2. I den första regeln visar vi för hur du filtrerar "Kampanjer". I nästa fält väljer du vilken kampanj du vill filtrera på. Sen väljer du regeln om medlem har eller inte har "öppnat" eller "inte öppnat" mailet, för att i sista fältet välja antal dagar.
 3. Du gör på samma sätt i "Automationer", men där väljer du vilket flöde och inte enstaka mail.
 4. I "Journey Builder" väljer du vilken Journey du vill filtrera på, och sedan fyller du i på samma sätt som tidigare

Filtera på antal ordrar

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mer minst två ordar på din e-handel. Om du vill sätta upp detta filter kan du självklart välja antal ordar till vilken siffra du vill. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

 1. Skapa ett nytt filter
 2. Döp filtret, för tydlighet skrev vi 2 ordar eftersom det är det vi vill filtrera ut.
 3. Beskriv vad detta filter kommer att göra
 4. Sen vad filtret ska baseras på, i detta fall "OrderCompleted"
 5. Speichern

Efter att du har sparat kommer du kunna se längre ner på den högra sidan "Inkludera historisk data", klicka i den.

 1. När du inkluderat din historiska data, ser du att det nu står "exkludera historisk data", då har du gjort rätt.
 2. Och när den är i klickad, dyker det upp tre nya knappar, "Antal", "Ny summering" och "New reg", klicka i "Antal"
 3. I första fältet väljer du "OrderNummer", i mittenfältet "är lika med", och sista fältet väljer du antal ordar du vill segmentera på, som i detta fall är 2.
 4. Kom ihåg att spara filtret

Filtern nach Betragslimit

I detta exempel kommer vi att visa hur man segmenterar ut de medlemmar som gjort mer ordar som är över 500kr. Om du vill sätta upp detta filter kan du självklart välja beloppet själv till vilken siffra du vill. När filtret är skapat kan du lägga till det i din kampanj, automation eller journey. 

 1. Skapa ett nytt filter
 2. Döp filtret
 3. Beskriv vad detta filtrer kommer att göra
 4. Bestäm vad detta filter ska baseras på, i detta fall "OrderCompleted" 

Efter att du har sparat kommer du kunna se längre ner på den högra sidan "Inkludera historisk data", klicka i den.

 1. När du inkluderat din historiska data, ser du att det nu står "exkludera historisk data", då har du gjort rätt.
 2. Och när den är i klickad, dyker det upp tre nya knappar, "Antal", "Ny summering" och "New reg", klicka i "Ny summering"
 3. I första fältet väljer du "Subtotal order", i mittenfältet "är större eller lika med", och sist väljer du belopp, i detta fall 500kr. 
 4. Kom ihåg att spara

Hat sie Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank für das Feedback Beim Senden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

Benötigen Sie mehr Hilfe? Kontaktieren SieUNSKontakt