Support vid olika abonnemangsnivåer

Rule erbjuder kunder olika nivåer av abonnemang. Mindre konton – så kallade Starter-konton – sträcker sig från 250 till 1250 medlemmar eller 750 till 2500 mail per månad. Mer omfattande abonnemang samlas inom ramarna för Professional- eller Enterprise-konton; dessa sträcker sig från ett medlemsantal på 2500 till 70000 + stycken eller 5000 till 140000 + mail per månad.

Vid Starter-konto har du tillgång till support här i  Rules Kunskapsbank. Där finner du svaren på de allra flesta av dina frågor och du kan på egen hand fördjupa dig i Rules möjligheter. När ditt behov och kunnande växer byter du nivå.

Professional-konto startar på 2500 medlemmar och från och med denna nivå har du förutom Kunskapsbanken även tillgång till support via mail (support@rule.se) och telefon under kontorstider. 

Supportfrågor löses i prioritetsordning där Rules supportteam gör allt för att leverera ett så direkt och rättvist flöde som möjligt. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss