Spärrade & registrerade medlemmar - FAQ

I den här artikel kommer du kunna läsa om olika frågor angående "Spärrade medlemmar". Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du kontakta support@rule.se

Vi kommer att gå genom följande:

 1. Hur fungerar en spärrlista
 2. Vad menas med "Spärrad" kund/medlem
 3. Jag har importerat medlemmar, men dom är spärrade
 4. Wie exporte ich alle aktiven Mitglieder?
 5. Hur exporterar jag ut alla avregistrerade medlemmar?
 6. Wie lösche ich Mitglieder und alle zugehörigen Daten?
 7. Hur gör jag för att för att ta bort eller spärra en eller flera medlemar?
 8. Wer hat nicht registrierte Mitglieder unseres Kontos?
 9. Vad är det enklaste sättet för kund att återaktivera sig efter

1. Hur fungerar en spärrlista?

Med begreppet '' spärrlista'' så menas oftast kunder som tidigare har avregistrerat sig från att motta utskick via Rule. 

Jeder, der sich von Ihrem Newsletter abmeldet, wird daher gesperrt und steht auf der Sperrliste. Dies bedeutet nicht, dass die E-Mail-Adresse aus Regel entfernt oder gelöscht wird, aber sie bleibt, wird aber blockiert. Sollte es nicht im System verbleiben und blockiert werden, bedeutet dies, dass die E-Mail-Adresse aktiv ist und Sie sich für Newsletter, z.B. über Ihre Website, erneut anmelden und erneut Newsletter und andere Mitteilungen erhalten können. 

2. Vad menas med "Spärrad" kund/medlem?

Adressen werden in separaten Nachrichtentypen (Kampagnen oder Transaktionen) und Kanälen (E-Mail & SMS) blockiert. Der Unterschied wird in gängigen Beispielen klargestellt, dass Sie als Kunde sich von Werbekampagnen abmelden können, aber dennoch Quittungen und Lieferbestätigungen erhalten. 

Rule-användare kan spärra alla kommunikationsvägarna med ett knapptryck. I de fall som kunder väljer att aktivt avregistrera sig från enskilda varianter av alternativen ovan så redovisas det separat. Vill du läsa mer om hur man kan spärra en kund/medlem kan du göra det i fråga 8. 

3. Jag har importerat medlemmar, men dom är spärrade

Begreppet  spärrad innebär att kunden antingen har avregistrerat sig från att motta utskick eller att en kontoadministratör har spärrat kunden efter önskemål.

 • Jeder, der sich für die Abmeldung von Mailings entscheidet, wird daher in Regel blockiert und steht dann auf der Sperrliste. Dies bedeutet nicht, dass die E-Mail-Adresse entfernt oder aus Regel gelöscht wird. es bleibt, ist aber blockiert. Außerdem können Sie nicht mehr mit dem Kunden kommunizieren.
 • Wenn Sie eine Liste importiert haben und anschließend den Importbericht sehen, dass einige Adressen blockiert sind, sind die oben genannten Informationen der Grund dafür.

4. Hur exporterar jag ut alla aktiva medlemmar?

 Klicka på "Taggar & filter" 

1. Klicka på "Nytt filter" 
2. Lägg till samtliga av dina taggar här
3. Klicka på "Spara"

1. Här kan du se antalet aktiva medlemmar 
2. Klicka på "Exportera" som då kommer att öppna en ny sida 

Här kan du välja om det är aktiva eller inaktiva medlemmar som ska exporteras ut. Då ska du välja att ha aktiva medlemmar "På" och "Avregistrerade" av. 
Notera! Att om du vill exportera spärrade medlemmar så ska "Aktiva" vara av och "Avregistrerade" på.  

5. Hur exporterar jag ut alla avregistrerade medlemmar?

I den här artiklen så kommer vi att gå igenom hur man exporterar ut aktiva medlemmar. 

 Klicka på "Taggar & filter" 

1. Klicka på "Nytt filter" 
2. Lägg till samtliga av dina taggar här
3. Klicka på "Spara"

1. Här kan du se antalet aktiva medlemmar 
2. Klicka på "Exportera" som då kommer att öppna en ny sida 

Sedan ser du till att ha ifyllt "Av" på aktiva och "På" på avregisterade

6. Hur raderar jag medlemmar och all dess data?

Denna funktion är bara tillgänglig för "Superadministratörer" 

En medlem:

 1. Klicka på "Medlemsikonen"
 2. Sedan på "Medlemmar

Klicka sedan in dig på den kunden/medlemmen du vill ta bort. Då hamnar du inne hos dennas medlemskort, där klickar du på "Radera" uppe i det högra hörnet. 

Du får då en pop-up om du är säker på att radera denna medlem helt, klicka då "Radera". Notera att om du klickar på radera finns det inget sätt för dig att få tillbaka denna medlem och all dess data. 

Löschen mehrerer Mitglieder gleichzeitig:

1. Klicken Sie im Menü auf "Einstellungen", gefolgt von der Registerkarte Admin. Bitte beachten Sie, dass, um mehrere Mitglieder gleichzeitig zu löschen, diese nicht zu einem Tag gehören sollten. Das heißt, wenn Sie alle Mitglieder eines Tags löschen möchten, gehen Sie zuerst zu "Tags und Filter", klicken Sie auf "Tags" und löschen Sie das Tag, von dem Sie die Mitglieder löschen möchten. Diese landen nun in einer einzigen Liste unter der Registerkarte Admin:

2. Sie klicken auf die Schaltfläche "Alle anzeigen", um die Mitglieder zu sehen, die kein Tag haben. Sie können entweder ein Feld nach dem anderen auswählen oder auf das Feld in der oberen linken Ecke neben dem Fragezeichensymbol klicken, um alle angezeigten Elemente auszuwählen.

3. Wenn Sie dann oben rechts auf die Schaltfläche "Löschen" klicken, erhalten Sie eine Warnung, die Sie daran erinnert, dass dies dauerhaft ist und die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Wenn Sie auf "Ja" klicken, werden die ausgewählten Adressen gelöscht. Beachten Sie, dass maximal 100 Mitglieder gleichzeitig gelöscht werden können und es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Anzahl der aktiven Mitglieder nach dem Löschen aktualisiert wird.

7. Hur gör jag för att ta bort eller spärra en eller flera medlemmar?

I detta steg kommer du att lära dig hur du gör för att ta bort eller spärra en eller flera medlemmar inne i Rule. Du kan välja att spärra medlemmar både ifrån dina SMS och e-postuttskick eller endast en av dem. 

Spärra en medlem 

Det finns två sätt att spärra en medlem och här kan de se de två olika alternativen. 

Option 1: 

1. Klicka på ikonen för medlemmar 
2. Välj "Medlemmar" 

Sök efter aktuell medlem du vill som du vill spärra eller avregistrera. 

1. Klicka på de tre prickarna till höger på personens profil. 
2. Välj "Spärra"

1. Välj vad du vill avregistera medlemmen för 
2. Klicka i "Spärra"

Option 2: 

Sök efter kunden enligt instruktionen ovan.

Klicka på vald medlems e-post adress

Här kan du se den aktuella medlemmens kundkort. Klicka på "Avanmälningar" i högra hörnet

1. Välj vad du vill avregistera medlemmen för
2. Klicka i "Spara"

Vill du spärra fler medlemmar på samma gång? Följ då stegen nedan! 
 1. Klicka på ikonen för "Medlemmar"
 2. Välj "Medlemmar"

Klicka på "importa medlemmar" 

1. Här laddar upp en filen (txt, csv, xls, xlsx) med de medlemmar du vill spärra.
2. Klicka på "Nästa steg"

I den här Vyn ska du välja en "Tagg" som kommer att vara namnet på listan som du vill att dina spärrade medlemmar ska hamna i. Namnet på taggen kan tillexempel vara "Spärrade för sms" . Vill du veta mer om taggar kan du göra det i artikeln taggar och filter. När du har valt tagg går du vidare till nästa steg. 

Här ska vi se till så att kolumnerna matchar medlemsfälten.
1. Om det inte matchas automatiskt så står det "Ignorera detta fält", då klickar du in dig på dropdown-menyn och väljer rätt medlemsfält.
2. Rätt medlemsfält - dubbelkollar du bara genom att se till så att de står samma sak under:  "Namn från kolumn" som under "medlemsfält i Rule". 
3. Klicka på "Nästa steg"

Här väljer du att spärra/avregistrera dina medlemmar. 

1. Genom att klicka på valfri "switch" så att den blir grön, så aktiverar man att kampanjer inte kommer skickas ut till medlemmar från denna import.
2. När du har valt dina inställningar, klickar du på "slutför import" för att spara dina inställningar. 

8. Vem har avregistrerat medlemmar i vårt konto?

Jeder, der sich von Ihrem Newsletter abmeldet, wird gesperrt und auf die Sperrliste gesetzt. Dies bedeutet nicht, dass die E-Mail-Adresse gelöscht oder aus Regel gelöscht wird, aber sie bleibt, wird aber blockiert. Wenn es nicht im System blockiert bleibt, bedeutet dies, dass die E-Mail-Adresse aktiv ist und sie für Newsletter, z.B. über die Website, neu registriert werden kann und wieder Newsletter und andere Mitteilungen erhält. 

- Personen, die Ihre E-Mail in ihrem E-Mail-Posteingang als Spam markiert haben, werden automatisch sofort abgemeldet.

- Vissa medlemmar som är avregistrerade har studsat läs mer om dem här.  

- Was sonst noch passiert ist, ist, dass das Mitglied selbst auf den Abmeldelink geklickt haben könnte. Oder das Mitglied hat seine E-Mail an eine andere Person weitergeleitet, die möglicherweise auf den Link geklickt hat. 

- Ein weiterer Grund könnte sein, wenn das Mitglied die Kampagne irgendwo öffentlich gemacht hat - dann hat vielleicht jemand dort auf den Abmeldelink geklickt.

Om kontots administratör har avregistrerat medlemmen ser det ut så här i kundvyn (notera att det går att Återaktivera medlemmen på den svarta knappen ovan till vänster): 

9. Vad är enklaste sättet för en kund att återaktivera sig själv efter avregistrering?

Wenn ein Empfänger sich für die Abmeldung entschieden hat, indem er auf den Abmeldelink in einer E-Mail geklickt hat, die er erhalten hat, kann er sich selbst reaktivieren, indem er nach einer E-Mail sucht, die er von Ihnen erhalten hat, und erneut auf den Abmeldelink klickt. Es bietet auch die Möglichkeit, sich selbst durch eine sichtbare Schaltfläche mit dem Text "Resubscribe/Reactivate" zu reaktivieren.

 

Hat sie Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank für das Feedback Beim Senden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

Benötigen Sie mehr Hilfe? Kontaktieren SieUNSKontakt