Medlemmar - FAQ

I denna artikel kommer du att ta del av enkla frågor angående medlemmar. Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du alltid kontakta support@rule.se

Vi kommer att gå genom:

 1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?
 2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?
 3. Radera medlemmar efter import
 4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem
 5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?
 6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?
 7. Ist es möglich, die E-Mail-Adresse eines Mitglieds zu ändern?
 8. Vad räknas som en medlemsaktivtet?
 9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund
 10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?
 11. Was sind aktive Mitglieder?

1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?

Um Kunden zu exportieren, folgen Sie den folgenden Punkten: 

 1. Klicka på Taggar & Filter
 2. Wählen Sie diese Option, indem Sie auf das Tag oder den Filter klicken, das Sie exportieren möchten.
 3. Klicka på Exportera och du ser inom kort knappen nedan när exporten är klar. 

2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?

Beim Memberimport zu Rule werden alle Duplikate automatisch sortiert.

 • Observera att detta kan var en orsak till att ditt importerade medlemsantal kan avvika från ditt totala medlemsantal innan medlemsimporten. 
 • Observera även att medlemmar såklart kan vara registrerade med olika e-postadresser. Men dubbletter sorteras som sagt bort. 
 • Vid kampanjer till flera taggar som mottagare, där samma adress förekommer i båda taggarna, slås e-postadresserna automatiskt ihop så att endast ett utskick sker.

 • Nya

3. Radera medlemmar efter import

Wenn Sie als Benutzer in Rule Mitglieder importiert haben, die Sie dann löschen möchten, oder wenn Sie Mitglieder aus unserer Datenbank entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an support@rule.se, så hjälper vi till med det! Vidare finns det alltså inte en "ångra import" funktion i Rule. 

Regel erlaubt Mitgliedern, Mitglieder auszuschließen, wenn Sie bestimmte Mitglieder von Mailings ausschließen möchten. Lesen Sie mehr här informationen zum Blockieren von Mitgliedern. 

Wenn Sie dann den Kunden reaktivieren möchten, wenn der Kunde z.B. nach der Abmeldung mit dem Empfang von Mailings beginnen möchte, können Sie uns unter Support kontaktieren, da dies den Benutzern in der Anwendung nicht zur Verfügung steht.

4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem?

Vill du lägga till ett helt nytt medlemsfält på dina kunder så importerar du om kundlistan till samma tagg. I det tredje importsteget så skapar och namnger du det nya medlemsfältet. Se bilden nedan. 

5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?

Nach einem manuellen Memberimport wird ein summatives Bild des Imports angezeigt. Siehe das Beispiel unten: 

 • Nya visar antalet nya e-postadresser som importerats. 
 • Dubbletter innebär antalet dubbletter av e-postadresser som fanns i den aktuella filen som importerades. 
 • Misslyckade innebär att kolumnerna i den importerade filen inte haft något värde/innehåll. 
 • Delvis misslyckade visar antalet för de kolumner som delvis saknat innehåll. Exempelvis kan e-postadressen finnas med men att det saknas viss information i andra medlemsfält som t.ex. mobilnummer. 

6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?

Wenn ein Empfänger sich für die Abmeldung entschieden hat, indem er auf den Abmeldelink in einer E-Mail geklickt hat, die er erhalten hat, kann er sich selbst reaktivieren, indem er nach einer E-Mail sucht, die er von Ihnen erhalten hat, und erneut auf den Abmeldelink klickt. Es bietet auch die Möglichkeit, sich selbst durch eine sichtbare Schaltfläche mit dem Text "Resubscribe/Reactivate" zu reaktivieren.

Eine weitere Möglichkeit ist es, eine E-Mail support@rule.se und bitten Sie uns, das Mitglied zu reaktivieren, oder bitten Sie uns, Ihnen die Wiederanmeldungsberechtigung zu erteilen, damit Sie in der App nach dem Mitglied suchen und die Adresse direkt reaktivieren können.

7. Kan man ändra en medlems e-postadress?

Ja det kan man göra. För att justera medlemsinformation manuellt följ stegen nedan:

 1. Gå till medlemmar
 2. Sök på den medlemmen du vill ändra e-postadressen på
 3. I detta fält som visas på bilden nedan ändrar du e-postadressen. Om du inte vet hur man söker efter en specifik medlem/kund, läs punkt 10 i denna artikel så hittar du dit. 

8. Vad räknas som en medlemsaktivitet?

En medlemsaktivitet i Rule är när medlemmen själv aktivt gjort något, och inte när administratörer gör något som möjligtvis rör medlemmen. Medlemsaktivitet  är:

 • Erstellt in Rule (z. B. Anmeldung für Ihre Newsletter über die Website).
 • Öffnen Sie eine E-Mail.
 • Klicken Sie auf einen Link in einer E-Mail.

På bilden nedan kan du se vart du hittar till medlemsaktiviteten. Notera att du bara kan gå in och se en i taget. 

9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund?

Om du är inne i medlemmar finns det ett sökfält ovanför dina medlemmar där du kan söka på en specifik medlem/kund.

När du sökt efter den medlemmen/kunden kan du se en överblick, eller klicka dig in på den för att se hela dennas medlemskort.

10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?

 1. Klicka på "Statistik-symbolen"
 2. Här väljer du mellan vilka dagar eller datum du vill se din statisk ifrån
 3. Här kan du välja vad för typ av statistik du vill se
 4. Välj din nivå, om du vill se statistisk från din hela "Journey" eller enbart din "Lane", "Content set" elle "Variable Set", om du är osäker på vad det är för skillnad kan du läsa om det i Journey Builder - Introduktion
 5. I detta exempel är det valt på "Journey", och här väljer du då vilken/vilka Journeys du vill ha ut på statistik på. 

11. Vad är aktiva medlemmar?

Rule-kunder som har ett medlemsbaserat konto betalar en licensavgift kopplat till antalet  aktiva medlemmar. Aktiva medlemmar är de medlemmar som du kan skicka mail till via Rule. 

 Exempel på aktiva medlemmar är individer som lagt en order och/eller skrivit upp sig på ert nyhetsbrev och godkänt detta. Personer som ännu inte gett sitt samtycke hamnar under fliken  Medlemmar > Obekräftade. De som avregistrerat sig eller angett felaktig e-mailadress hamnar under Medlemmar > Spärrade.

 1. Klicka på "Medlemsikonen"
 2. Sedan på "Medlemmar"

Sedan på höger sida kan du klicka dig in och se Alla, Aktiva, Obekräftade, Spärrade samt utan taggar.

Hat sie Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank für das Feedback Beim Senden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

Benötigen Sie mehr Hilfe? Kontaktieren SieUNSKontakt