Länkar - FAQ

I denna artikel kommer vi gå igenom vanliga frågor om länkar. Om du fortfarande känner att du inte får svar av dina frågor kan du kontakta support@rule.se.

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev?
 2. Hur ändrar jag färg på länkar?
 3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?
 4. Warum funktioniert der Link nicht?
 5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev

För att länka text eller bild markerar du textavsnittet eller bild, sedan klickar du på länk-ikonen för att lägga till din URL 

 1. Markera textavsnitt
 2. Klicka på "Länk-ikonen"

 1. Här lägger du in länken
 2. Sedan "OK"

2. Hur ändrar jag färg på länkar?

Du kan ändra en specifik länk, eller ställa in så att alla dina länkar i samma mail blir samma färg automatisk.

Alla länkar

Klicka på "Avancerade inställningar"

Sedan väljer du vilken färg du vill ha i "Globala länkfäger"

En länk
 1. Markera din länk
 2. Klicka på denna ikon för att kunna välja färg
 3. Välj din färg, du kan även klicka på "Fler färger" så kan du skriva in hexkod på den färg du önskar

3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?

 • Gå till menyn för Kampanjer för att välja den aktuella kampanjen du analyserar
 • Klicken Sie auf das Statistiksymbol der aktuellen Kampagne. 

 • När statistiken för kampanjen visas så klicka på knappen Exportera som visas till höger strax under grafiken. 

 • Wählen Sie im nächsten Schritt aus, ob die Optionen für Ihre Exportauswahl über die Optionen "haben" oder "nicht" sind, und wählen Sie zwischen den Optionen im Menü, einschließlich eines Klicks auf einen beliebigen Link in der Kampagne. Siehe Schritte 1-3 unten: 

1) Wählen Sie die zu exportierende Auswahl aus: 

 2) Geben Sie den aktuellen Link ein: 

3) Ausgewählte Exportauswahl, ausgewählte Verknüpfung mit der Option, das Ergebnis in eine Datei zu exportieren. (Sie können auch zum Exportieren in ein Tag wechseln.)

 • Klicka slutligen på Exportera för att få ut de som klickat på länken i ett separat Excel-blad. 

4. Varför fungerar inte länken?

Was bei Verdacht auf Fehler-Arbeit-arbeitbare Links im Newsletter zu beachten ist: 

 • Wenn Sie der Meinung sind, dass Links, Text und/oder Bild nicht wie beabsichtigt funktionieren, kehren Sie zur aktuellen Kampagne zurück, um zunächst sicherzustellen, dass die Adresse richtig geschrieben ist. 
 • Beachten Sie, dass der Link nur eine Adresse enthalten kann. Manchmal, wenn die Arbeit schnell ist, können Sie z. B. Eine zusätzliche Tracking-Adresse sneegy vor der eigentlichen URL, was bedeutet, dass die Adresse nicht funktioniert, wenn der Versand live geht. 
 • Damit die Linkverfolgung funktioniert, müssen Sie das Protokoll des Links angeben, d. h. "http://" oder "https://" vor dem Rest der Adresse. 

5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

Natürlich können Sie entscheiden, ob die Links unterstrichen werden sollen oder nicht. Führen Sie die folgenden Schritte aus: 

Inne i kampanjen du jobbar på, på höger sida kan du välja "Avancerade inställningar"

Per automatik blir det understrykning av länkar, boka av den och spara!

Hat sie Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank für das Feedback Beim Senden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

Benötigen Sie mehr Hilfe? Kontaktieren SieUNSKontakt