Kampanjskapandet - FAQ

I den här artikeln kommer vi att gå igenom enkla frågor gällandet av uppskapandet av dina kampanjer. Om du fortfarande inte fått svar på dina frågor kan du höra av dig till support@rule.se för att få hjälp

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur schemalägger jag ett utskick?
 2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?
 3. Vad är "Text versionen" i rutan under medans du skapar din kampanj?
 4. Skapa knappar i kampanjer?
 5. Was bedeutet "Erweiterte Einstellungen"?
 6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?
 7. Kann ich nur an einen Filter senden?
 8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?
 9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

1. Hur schemalägger jag ett utskick?

Inne i kampanjer finns det en knapp uppe i det högra hörnet som heter "Sammanfattning och schemalägg", klicka där så kommer du få olika alternativ, se bilden nedan.

Du får tre olika alternativ, "Bestäm senare", då sparar du det i utkast, "Direkt", då skickas det när du klickar på knappen, samt "Specifik tidpunkt" då anger du det datum och tid du önskar att kampanjen ska skickas ut. 

2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?

Att bifoga externa filer behövs inte i dina nyhetsbrev. Men det finns två sätt du kan dela med dig av filinformation ändå:

 1. Skapa upp landningssidor och länka i knappar, text och bilder i dina utskick. 
 2. Om du inte har möjlighet att lägga in dina filer/dokument på din egen hemsida/landningssida så kan du lägga dina PDF:er eller andra dokument på exempelvis Google Drive eller i Dropbox och skapa URL-länkar där – som du sedan använder för att länka till text eller bild i ditt utskick.

3. Vad är "Text version" i rutan under medans du skapar din kampanj?

Am unteren Rand des E-Mail-Generators befindet sich ein Feld für die Textversion der aktuellen Kampagne. 

 • Textversion ist eine Zusammenfassung der E-Mail und ist eine alternative Leseansicht, die für diejenigen verfügbar ist, die ihre E-Mails in Clients lesen, die NICHT HTML-Code unterstützen, z. B. Apple Watch.

Vår rekommendation är att ha två till tre meningar som sammanfattar ditt nyhetsbrev, ha också med en länk till att läsa nyhetsbrevet online och att början på nyhetsbrevet är likadant som HTML -versionen. Dessa åtgärder hjälper också till att undvika att hamna i skräpfilter. 

4. Skapa knappar i kampanjer

Sie können ganz einfach Schaltflächen erstellen und Mitlinks zu Unterseiten erstellen usw. Wenn Sie Ihre Kampagnen erstellen. 

 • Gehen Sie zum E-Mail-Builder, um den Kampagneninhalt mit Bild, Text und Links zu erstellen, das Schaltflächensymbol auf der rechten Seite der Symbolleiste oben. Sehen Sie das Symbol als zweites von rechts in der Abbildung unten. 

 • Das folgende Fenster wird geöffnet. Geben Sie Text in der Schaltfläche und Adresse ein, mit der die Schaltfläche verknüpft wird. Sie können auch die Farbe und Schriftgröße nach Bedarf anpassen. Klicken Sie auf OK, um die Schaltfläche zu erstellen.

 • Anschließend wird die Position der Schaltfläche in Bezug auf ihren Text angepasst. Setzen Sie den Cursor neben die Schaltfläche und richten Sie ihn an den Schaltflächen auf der linken, mittleren oder rechten Positionssymbolleiste aus. 

 • Das Endergebnis kann wie das folgende Beispiel aussehen:

5. Vad innebär "Avancerade inställningar"?

Genom att klicka på knappen  Avancerade inställningar så ges man möjligheten att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

 • Unterstrichene Links. Es ist voreingestellt, dass sie nicht unterstrichen werden sollten, sondern durch Auswahl von "Ja" oder "Nein" geändert werden können. 
 • Globale Linkfarben bedeuten, dass Sie Farbcodes manuell nach Belieben eingeben können, um ihrem Grafikprofil zu entsprechen. 
 • Bild-Layout-Entfernt Ränder um Bilder in Gmail, unter anderem. 

Sie finden diese Funktion auf der rechten Seite des Bildes im E-Mail-Generator, wo Sie den Inhalt des Newsletters erstellen, den Empfänger, die Überschrift usw. angeben.

6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?

När du skapar dina kampanjer finns det ett fält där du kan skriva in mailadressen och sedan klicka på "Förhandsgranska" så får du ett mail i dennas inkorg!

7. Kan jag skicka till enbart ett filter?

Ja, Sie können nur einen (oder mehrere) Filter oder ein (oder mehrere) Tags senden. 

Notera att ett filter baseras på en tagg, så om du adderar en tagg och ett filter så kan det innebära att filtrets funktion sätts ur spel och alla medlemmarna i tagg och filter får meddelandet. 

8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?

De maximala måtten för nyhetsbrevet är 660 x 2000 px. (bredd x höjd) 

Beachten Sie, dass, wenn Sie z. B. ein großes Bild für die Imagemapping mit Links usw. verwenden und dies die maximale Höhe von 2000px überschreitet, das Bild geschnitten wird. 

9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

Du kan använda dig utav medlemsfält med information direkt i dina nyhetsbrev för ett mer personligt utskick. Se först till att du har önskad medlemsinformation, i exemplet nedan: förnamnet, inläst i Rule som ett medlemsfält. Se efter under Medlemmar>Grupper och medlemsfält.

För att sedan få in det i nyhetsbrevet som önskat, gå till e-postbyggaren där du skapar brevet och anger mottagare etc och sätt markören där förnamnet ska ligga. Gå sedan till övre vänstra hörnet i verktygsfältet och välj Medlemsfält och sök upp förnamn. Se hur detta enkelt görs nedan: 

Dann wird das Elementfeld automatisch diese Informationen abrufen und abgleichen. Wenn ein Empfänger nicht mit dem Elementfeld übereinstimmt, z. B. die Daten für den Vornamen auf der Debitorenkarte fehlen, wird er für diesen Empfänger leer angezeigt. Das heißt: dann wird es nicht stehen "Hejsan Customfield..." (Wird die CustomField/Member-Feldcode nicht angezeigt) 

Verwendung von Elementfeldern in der Bild-URL:

Um personalisierte Bilder zu verwenden, können Sie dies auf zwei Arten tun.

1. Speichern Sie die gesamte URL im Bild in einem Memberfeld und verwenden Sie sie als URL für das Bild, z. B. "http://test.se/eu.jpg" im Memberfeld "group. Bildurl", dann verwenden wir das gesamte Elementfeld als URL in den Bildeigenschaften. Dies kann dann verwendet werden, um Empfängern, die zu einem bestimmten Segment, z. B. der EU, gehören, ein benutzerdefiniertes Bild zu ermöglichen.

2. Oder Sie können Teile der Bild-URL basierend auf dem Wert in einem Elementfeld steuern. Zum Beispiel haben wir den Wert "EU" im Memberfeld "Adresse. Land" gespeichert und dann lautet die Bild-URL: http://ip-only.se/eu.jp

Hat sie Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank für das Feedback Beim Senden Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

Benötigen Sie mehr Hilfe? Kontaktieren SieUNSKontakt